ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet เว็บไซต์เหล่านี้ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) (รวม ” ข้อกำหนด “) ใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ดำเนินการ โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ โดยไม่คำนึงถึงช่องทางในการจัดส่งเว็บไซต์ใดๆ ให้กับคุณ โดยการใช้ไซต์ใดๆ คุณระบุว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง และตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมด (ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดงดเว้นจากการใช้ไซต์ใดๆ โปรดทราบว่าเราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet การเข้าถึงเว็บไซต์ใดๆ ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือแก้ไขบริการที่เรามีให้บนเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบหากด้วยเหตุผลใดก็ตามไซต์ใด ๆ หรือทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือในช่วงเวลาใด ๆ เราอาจอัปเดตไซต์ใดๆ เป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลา โปรดทราบว่าเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ใดๆ อาจล้าสมัยได้ตลอดเวลา และเราไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตเนื้อหาดังกล่าว ข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์ใดๆ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำที่คุณควรเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ เราขอปฏิเสธความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวโดยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือโดยบุคคลใดก็ตามที่อาจได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์

การเชื่อมโยง

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข ลิงก์นั้นถูกกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อและ/หรือไม่ใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงหรือธุรกิจของเราอย่างไม่ยุติธรรม
  • การเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย (เว้นแต่เราจะได้ตกลงไว้อย่างชัดแจ้ง)
  • ลิงก์ไม่ได้มาจากเว็บไซต์ใดๆ ที่ส่งเสริมมุมมองทางการเมืองหรือศาสนา หรือส่งเสริมหรือแสดงถึงความไม่ยอมรับความแตกต่าง ความเกลียดชัง การเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง ภาพลามกอนาจาร หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (เว็บไซต์ในลักษณะดังกล่าวถูกเรียกว่า ” ฟอรัมที่ยอมรับไม่ได้ “)
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข ลิงก์ไม่ได้บอกเป็นนัยหรือทำให้เข้าใจผิดหรือแนะนำว่าเรารับรอง อนุมัติ หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หน้าเว็บ หรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และ
  • ไม่อนุญาตให้จัดเฟรมไซต์ใดๆ บนเว็บไซต์อื่น และคุณจะต้องไม่ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์ภายใต้ URL อื่นใด

การลงทะเบียน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ไซต์หรือส่วนหนึ่งของไซต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้รายละเอียดการลงทะเบียนที่ถูกต้องและครบถ้วน และรักษารายละเอียดดังกล่าวให้ทันสมัยอยู่เสมอ เรามีสิทธิ์ที่จะอาศัยรายละเอียดการลงทะเบียนใด ๆ ที่คุณให้กับเรา การลงทะเบียนแต่ละครั้งมีไว้สำหรับผู้ใช้รายเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ใช่สำหรับผู้ใช้หลายคน หากคุณเลือกหรือได้รับรหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณจะต้องปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือเราอาจได้รับอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของคุณในการดำเนินการดังกล่าว การลงทะเบียนของคุณกับไซต์ใด ๆ จะต้องเป็นชื่อของคุณเอง ชื่อจริง ไม่อยู่ภายใต้ชื่อปลอมหรือชื่อสมมติ และไม่ใช่ตัวตนของบุคคลอื่น คุณต้องไม่แสร้งทำเป็นบุคคลอื่น คุณต้องระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับเว็บไซต์ใดๆ หากคุณให้ที่อยู่อีเมลกับเรา แสดงว่าคุณรับประกันกับเราว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลดังกล่าว คุณรับทราบและยอมรับว่าเราอาจหยุดส่งอีเมลถึงคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไข